Kasutustingimused

Kasutustingimused

Kasutustingimused reguleerivad AbleTrace OÜ, registrikood 12620854, aadress Raja tn 15, Tallinn, 12618 („Safely“) teenuste kasutamist veebiplatvormil www.safely.ee („Teenus“). Registreerides end Teenuse kasutajaks nõustute käesolevate kasutustingimustega ning kinnitate, et olete vähemalt 18 aasta vanune. Kasutustingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust Teenust kasutada.

Kindlustusteenuse pakkujaks on If P&C Insurance AS, (registrikood: 10100168), Lõõtsa 8a (A-torn), Tallinn 11415.

1. Teenus

Safely pakub usaldusväärset veebipõhist platvormi vara haldamiseks ja kindlustamiseks mis on saadaval www.safely.ee veebilehel. Teenus sisaldab dokumentide haldust, inventari haldust, üürniku sobivustesti ja teenindus ülesannete loomist ja täitmist.

2. Kasutajad

Platvormi kasutajaks on üürnikud, üürileandjad, maaklerid ja kinnisvara haldurid. Üürileandjatel on Teenuse kaudu võimalik kindlustada oma kinnisvara, teha üürnikule suunatud sobivustesti, koostada üürileping ning luua haldus ülesandeid. Üürnikel on ligipääs andmetele mis üürileandjad on neile avalikustanud. Kinnisvara haldurid saavad luua teenindus ülesandeid, hallata kinnisvara dokumente ja inventari.

Platvormi kasutajad saavad märkida millistel tingimustel nad soovivad kinnisvara üürida.

Kasutajad lubavad Safelyl, otse või läbi kolmandate osapoolte teha teie isiku tuvastamiseks vajalikke päringuid. See võib hõlmata lisateabe küsimist ja oma meiliaadressi omandiõiguse kinnitamist ja teie teabe kontrollimiseks kolmandate osapoolte, andmebaaside või muude allikate kaudu. Siinkohal ei tõlgendata seda nii, et see kohustaks veebilehel mis tahes kasutaja isikut kontrollima ega vastutama ka kasutaja identiteedi kontrollimata jätmise eest.

3. Sobivustest

Sobivustesti teostamiseks peab üürileandja alustama sobivustesti protsessi. Sobivustesti tegemiseks on vajalik üürniku nõusolek. Selleks täidab üürnik üürniku tausta vormi vajalike isikuandmetega (vt ka Privaatsuspoliitika tingimusi). Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike poolt neile avaldatud informatsiooniga. Safely töötleb üürniku poolt edastatud informatsiooni sobivustesti tulemuste raporti koostamiseks, maksevõime ja üldskoori arvutamiseks. Safely teenuse kasutamise eelduseks on, et üürniku ja üürileandja poolt edastatud informatsioon ja isikuandmed on tõesed.

Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted kehtivad ainult Safely Teenustele.

4. Üürilepingu genereerimine

Safely ei paku juriidilist abi ega nõu vaid pakub ainult lepingu genereerimise teenust. Üürileping sõlmitakse üürniku ja üürileandja vahel. Safely pakub ainult vahendit lepingu teksti loomiseks üürileandja, üürniku ja üüritava objekti põhjal, kuid pole mingil viisil seotud lepingu sõlmimisega ega kanna mingit vastutust lepingu teksti juriidiliste aspektide eest. Soovitame enne lepingu allkirjastamist konsulteerida juristiga. Safely ei taga, et üürileandja või üürnik leiab platvormil sobiva üürniku või üürileandja. Samuti ei anna Safely lubadusi, et üürnikul on võimalik leida sobiv üüriobjekt.

5. Ülesanded

Kasutajad saavad luua ülesandeid teistele kasutajatele süsteemis (näiteks üürnikud) või kolmandatele osapooltele. Üürnikud, üürileandjad ja vara haldurid võivad kasutada telefonituge kiireloomulistele probleemidele. Safely aitab probleemi lahendada vastavalt võimalustele pöördudes vajalike töövõtjate poole vastavalt probleemi tüübile ja probleemi asukohale.

6. Varahaldus tööriistad

Kasutajad saavad luua varasid ja hallata rolle ja hallata ligipääsuõigusi vara andmetele. Safely ei võta vastutust antud tööriistade väärkasutamise ja juurdepääsu võimaldamise eest valedele isikutele, kes võivad kinnisvara andmeid pahatahtlikult kasutada.

7. Kuulutamine

Safely.ee kasutajad saavad platvormil tasuta kuulutada ja koguda üüripinnale kandidaate. Safely võimaldab üürileandjatel teostada sobivustesti tema poolt valitud kandidaatidel mis annab üürileandjale ülevaate ja sobivuse tema kuulutatud kinnisvarale.

8. Kasutajakonto

Kasutaja vastutab kasutajakonto kasutamise eest. Kasutaja kohustub Safely-t viivitamatult teavitama kasutajakonto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, paroolide kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest.

Kasutajal on keelatud edastada Teenuse kaudu faile, mis sisaldavad viiruseid või pahatahtlikku tarkvarakoodi.

Kasutaja ei tohi Teenuses esitada valeandmeid. Safely ei kontrolli esitatud andmete õigsust ning ei vastuta ebaõigete andmete eest.

Safely võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui kasutaja rikub tingimusi või kui Safely leiab, et kasutaja on käitunud ebaväärikalt teiste kasutajate või Safely suhtes.

9. Teenuse maksumus ja tasumine

Kasutaja tasub kuutasu teenuse kasutamise ja kindlustuse eest kokku vastavalt hinnakirjale. Minimaalne teenuse kasutamise periood on 3 (kolm) kuud. Kasutajale esitatakse arve iga kuu vastavalt kindlustatud kinnisvara arvule ja teenuspaketile. Teenuse hind kuvatakse kasutajale selgelt enne tasumist. Kuutasu makstakse igakuiselt sellel kuupäeval, millal kasutaja teenust kasutama hakkas.

Juhul, kui kasutaja soovib teenuse kasutamise lõpetada, kohustub sellest Safely´t teavitama vähemalt 7 päeva enne arveldusperioodi lõppu.

lepingu võib lõpetada arveldusperioodi (kuu) lõpus kuid vähemalt 7 päevase etteteatamisega.

Juhul, kui kasutaja jätab arve tähtaegselt tasumata teavitab Safely kindlustusandjat kindlustuskaitse lõppemisest.

Tasutud teenuse kasutamise ja kindlustuse kuutasu ei tagastata.

10. Linkimine

Safely veebilehel on kasutatud kolmandate osapoolte linke lisainformatsiooni kuvamiseks. Safely ei vastuta eelpool mainitud linkide turvalisuse ja sisu eest, sest need ei ole Safely kontrolli all. Kasutaja vastutab iseseisvalt linkide kasutamise ja nendel välja toodud info töötlemise eest.

11. Intellektuaalne omand

Platvormi kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus, domeeninimi on Safely intellektuaalne omand. Safely ei anna kasutajale intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, v.a ulatuses, mis on vajalik Teenuste kasutamiseks.

Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Teenuse sisu ilma Safely nõusolekuta.

Platvormil kogutakse üürnike ja üürileandjate andmed. Tegemist on andmebaasiga autoriõiguse seaduse tähenduses ning andmebaasi tegija ainuõigus kuulub Safely-le. Platvormi kasutades saavad kasutajad õiguse andmebaasi kasutamiseks ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Teenuse kasutamiseks platvormi kaudu.

12. Tehnilised tingimused

Safely eesmärk on pakkuda kasutajale parima kvaliteedi ja turvalisusega Teenust, kuid Safely ei saa tagada, et Teenus on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta.

Safely ei vastuta Teenuse kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

13. Vastutus

Safely ei vastuta:

Safely ei vastuta kahju eest, mida kasutaja saab Teenuse kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Safely-st sõltumatutel põhjustel. Safely ei vastuta kasutaja kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.

Kasutaja on teadlik, et Safely ei vastuta üürileandja ning üürniku vahelise lepingu rikkumise ega üürniku poolt tekitatud kahju eest üürileandjale. Safely ei vastuta üürileandja vara kahjustamise või kadumise eest.

MITTE MINGIL JUHUL EI OLE SAFELY, TEMA SIDUSETTEVÕTTED EGA NENDE TEENUSE OSUTAJAD, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, AMETNIKUD EGA DIREKTORID VASTUTAVAD IGASUGUSTE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEB MIS TAHES JURIIDILISEL TEOORIAL, LÕPETATUD VÕI HETKE ÜHENDUSES TEIE KASUTAMISEGA VÕI OSKAMATUSEGA KASUTADA MEIE VEEBILEHTE, VÕI VEEBILEHTI MIS ON SELLEGA ÜHENDUSES, SELLE VEEBLEHE SISU VÕI MUUDE VEEBILEHTEDE VÕI NENDE TEENUSTE VÕI TOODETE EEST, MIS ON SAADUD LÄBI SELLE VEEBILEHE VÕI MUUDE VEEBILEHTEDE KAUDU. KAASAARVATUD IGASUGUSED KAHJUD ISEGI SIIS, KUI SEE ON OOTUSPÄRANE.

14. Privaatsus avaldus

Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks väga oluline. Palun tutvuge ka meie privaatsuspoliitikaga, et paremini aru saada meie pühendumusest teie privaatsuse säilitamisele, samuti teie andmete kasutamisele ja avalikustamisele.

Kui saate andmeid teise kasutaja kohta meie teenuste vahendusel peate hoidma neid andmeid konfidentsiaalsena ja kasutama neid ainult Safely teenuses. Teil ei ole õigust avaldada ega levitada kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ega kasutada neid andmeid turunduseesmärkidel, juhul kui teil puudub kasutaja selgesõnaline nõusolek andmeid sellepäraselt kasutada.

15. Kahju hüvitamine

Nõustute kaitsma ja hüvitama kahju, nii Safelyle, tema sidusettevõtetele, teenuse osutajatele ja nende vastavatele ametnikele, direktoritele, töötajatele, töövõtjatele, esindajatele, tarnijatele, alates mis tahes nõuetest, kohustustest, kohtuotsustest, auhindadest, kaotustest, kahjudest või kuludest (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud) ja neist tulenevate või nendega seotud teie käesolevate kasutustingimuste rikkumisega või teie veeblehe kasutamisega. Sealhulgas nõustute kaitsma veebilehel või teenustes pakutavat mis tahes kasutajateavet, veebilehe sisu, teenuste ja toodete kohta, ja mis tahes muud kasutamist kui käesolevates kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud.

16. Muud sätted

Kasutajad on teadlikud, et Safely ei kontrolli kasutajate andmete täpsust mida kasutaja veebilehele lisab. Mis tahes muu teave, mis on esitatud veeblehel või selle kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie veebilehel esitatud materjalides, aruannetes sisalduv teave või muud aruanded tehakse kättesaadavaks ainult üldise teabe huvides. Safely ei taga kasutaja andmete täpsust, täielikkust ega kasulikkust. Nendele andmetele tuginemine on teie enda vastutusel. Safely loobub igasugusest vastutusest mis tuleneb teie või mõne muu veeblehe külastaja poolt.

Safely võib peatada õiguse teenust kasutada, kui kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Kui Safely piirab teenuse kasutamise õigust, siis ei ole Safely kohustatud hüvitama kahju või kulutusi, mis kasutajale sellest võib tuleneda.

Safely võib kasutustingimusi igal ajal muuta teavitades sellest 14 päeva ette. Kui kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, peab ta kustutama oma kasutajakonto. Kui kasutaja ei kustuta kontot, siis loetakse, et ta on nõustunud uute kasutustingimustega. Kasutustingimuste muutmiseks ei loeta tehnilist laadi täpsustusi või uute teenuste lisamist.

Kui tasu maksja on tarbija, siis on tal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kui see ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

Kui osa nende tingimuste punktidest osutub täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see punkt ülejäänud tingimuste kehtivust.

Safely on kasutajatele lisaküsimusteks ja tehnilisteks küsimusteks kättesaadav safely@safely.ee aadressil tööpäeviti (esmaspäevast reedeni) kell 9:00 - 17:00.

Täname teid veebilehe külastamise eest.