Nõuanded puuküürniku vältimiseks

...

Probleemide vältimiseks on kõige tähtsam potentsiaalsete üürnikega vestelda ja neid tundma õppida. Nii vähendad võimalust, et satud puuküürniku otsa. Vestluse käigus võiksid uurida kolimise põhjust ning eelnevat ja praegust töökogemust. Hea suhe üürnikuga on parim kinnitus üürileandjale muretuks koostööks.


Tee valitud üürniku kohta hoolikas ja korralik taustauuring. Sellega saab sind aidata Safely taustauuringu lahendus. Kasulik on küsida ka eelmise üürileandja kontakte, juhul kui üürnik on varasemalt mõnel teisel üüripinnal elanud. Kui üürnik ei soovi kontaktandmeid anda või tegutseb kahtlustäratavalt, siis suure tõenäosusega on tal midagi varjata. Samuti võib küsida üürnikult luba Safely taustainfo tõesuse uurimiseks üürniku tööandjalt. Üürniku palk peaks olema vähemalt 30–40 protsenti suurem kui üür. Tee kindlaks, et saadud taustauuringu informatsioon kattub üürniku jutuga.


Alati võib vaadata, kas üürnik kasutab sotsiaalmeedia kanaleid nagu Facebook ja Instagram. Sealt võid näha, milline on üürniku elustiil ning milliste sõpradega ta läbi käib.


Veendu, et teil on tugev rendileping, mis katab kõik lahtised otsad. Lisa kindlasti oma lepingusse sellised jäigad punktid nagu korterist väljatõstmine suitsetamise või korteris lemmikloomade pidamise eest. Kindlasti panna kirja ka viivis üürimakse hilinemise korral. Veendu, et 12 kuu pikkusel üürilepingul on kirjas kindel väljakolimise kuupäev, juhuks kui ei tehta uut lepingut. Ilma väljakolimise kuupäevata saab üürnik Eesti seaduste järgi endale kohe suuremad õigused, kui on Sinul üürileandjana. Eestis kehtiva Elamuseaduse (2019) § 32 lg 2 sõnastusest lähtuvalt on üürileping tähtajaline leping. Kui lepingus ei ole tähtaega ära näidatud, loetakse see sõlmituks viieks aastaks. Tee kindlaks, et tagatisraha ei korva viimase kuu üüri või kommunaalteenuste arvet, vaid seda saab kasutada võimaliku vara kadumise või kahjustuste kinni maksmiseks.


Enne uue üürniku sissekolimist tee endale ülevaade üüritava kinnisvara seisukorrast. Kindlasti soovitame teha ka fotod. Nii on täpne salvestus (ja vajadusel tõestus) sellest, mis seisus kinnisvara üürnikule üleandmisel oli. Ole alati õiglane ja pane tähele, et tagatisest võetakse raha maha ainult siis, kui üürnik on vara rikkunud. Normaalse ja tavapärase vara kulumise eest ei pea seaduse järgi üürnik tasuma.


Ära rahuldu kohe esimese soovijaga, vaid oota sobivat üürnikku, kes tundub usaldusväärne ja järgib sinu eelistusi. Kindlasti külasta korterit vähemalt kolme kuu jooksul pärast üürniku sisse kolimist veendumaks, et sinu vara korralikult hoitakse.Allikad:

Elamuseadus (01.07.1992). Riigi Teataja I. Kasutatud 25.09.2019, https://www.riigiteataja.ee/akt/22220?leiaKehtiv